Belgische loonhandicap met buurlanden wordt kleiner

Belgische loonhandicap met buurlanden wordt kleiner

De Belgische loonhandicap met onze buurlanden wordt kleiner. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat die vrijdag werden vrijgegeven. In het eerste trimester van dit jaar gingen de lonen in ons land met 0,2 procent de hoogte in in vergelijking met vorig jaar, terwijl de loonkost in Duitsland, Frankrijk en Nederland aanzienlijk sterker toenam. Gemiddeld stegen de loonlasten in de eurozone en in de hele EU met 1,7 procent. België kent met 0,2 procent dus een eerder beperkte toename. Onder ons land staan enkel het Verenigd Koninkrijk (+0,1) Italië (-1,5) en Cyprus (-0.3).

In de belangrijkste buurlanden was de stijging aanzienlijk groter: In Duitsland kwam er 3,1 procent bij, in Nederland en Frankrijk steeg de loonkost met 2,1 procent. De loonhandicap met onze buurlanden wordt dus kleiner.

Dat is te danken aan de maatregelen voor loonmatiging die de sociale partners voor 2015 overeenkwamen en de eenmalige indexsprong, die ook in het eerste kwartaal van 2016 nog een effect hebben. Bovendien kregen vakbonden en werkgevers van de regering de opdracht om in hun cao’s een beleid van loonmatiging aan te houden.

In mei werd de spilindex wel overschreden, waardoor de lonen opnieuw worden geïndexeerd. Daardoor stijgen de uitkeringen en de pensioenen deze maand met 2 procent en gaan in juli de ambtenarenweddes eveneens met 2 procent omhoog. De loonkost zal in het tweede trimester van 2016 vermoedelijk dus weer sterker stijgen.

bron: Belga