Hoofdverdachte Aquino-proces krijgt 10 jaar cel voor vijf cocaïnetransporten

Hoofdverdachte Aquino-proces krijgt 10 jaar cel voor vijf cocaïnetransporten

Op het proces Aquino in Hasselt is hoofdverdachte Raf Aquino veroordeeld tot 10 jaar cel voor vijf cocaïnetransporten. Ook Nico Beckx werd veroordeeld voor vijf transporten en kreeg hiervoor 7 jaar. Broer Mario Aquino werd veroordeeld voor twee transporten en kreeg zes jaar. De Aquino-broers stonden samen met een 30-tal andere beklaagden terecht voor de vermeende smokkel van 2,4 ton cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar Europa. De meeste beklaagden komen er lichter vanaf dan de gevorderde straffen. De zwaarste straffen zijn voor Raf Aquino (10 jaar en een verbeurdverklaring van 8 miljoen euro) en Nico Beckx (7 jaar en 3.775.000 euro verbeurd verklaard.) De overige beklaagden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen zes maanden en zes jaar. Vijf beklaagden werden vrijgesproken.

Het proces begon bijna twee jaar geleden maar liep door verschillende procedureslagen van het legertje topadvocaten grote vertraging op. Zo trokken ze naar de KI om hun gelijk te halen rond het inzetten van de Nederlander Bart S. als informant/infiltrant en de vermeende valsheid in geschrifte van de Hasseltse politie.
Ook tijdens de zittingen in april en mei in Hasselt wierpen de advocaten talloze argumenten op om grote delen van het dossier onontvankelijk te proberen verklaren. In het vonnis dat een 400-tal bladzijden dik is, worden die argumenten bijna allemaal van tafel geveegd.

Één van de argumenten waar de rechters de advocaten wel grotendeels volgden, was dat er wel degelijk gesprekken in de ziekenhuiskamers werden afgeluisterd tussen artsen en verplegend personeel enerzijds en de moeder van de Aquino’s en de revaliderende Mario Aquino anderzijds. De rechters geven daarin advocaat Jef Vermassen gelijk dat het medische geheim tussen arts en patiënten geschonden is, maar oordeelden dat de gesprekken, na toetsing aan het Antigoon-arrest, toch ontvankelijk zijn omdat die wel werden opgenomen maar niet in de pv’s werden uitgeschreven.

Voor de twee broers Aquino, Beckx, Michael Persaud, Sezayi Palabiyik, Anielkoemar Baldew en Juan Valencia-Zuluaga vroeg het openbaar ministerie de onmiddellijke aanhouding. Omdat er voor de laatste drie een vluchtgevaar is, ging de rechtbank hier op in. De anderen mochten samen met hun advocaten de rechtbank verlaten.

bron: Belga