Gent gaat verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren voor kritieke invalsweg B401-viaduct

Gent gaat verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren voor kritieke invalsweg B401-viaduct

De Stad Gent zal een verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren voor het B401-viaduct, de belangrijkste invalsweg van de autosnelweg naar de binnenstad. Dat heeft schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw donderdagavond gezegd op de gemeenteraadscommissie. Tegen de zomer van 2018 moet blijken of het viaduct deels of geheel weg kan en wat er in de plaats kan komen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zei eerder al dat een afrit van een autosnelweg die rechtstreeks toekomt in een stadscentrum “niet past in eigentijdse mobiliteitsvisies”. Vlaanderen wou meewerken aan technische studies, maar de stad moest eerst een stedenbouwkundig en verkeerskundig concept uitwerken.
In het Gentse bestuursakkoord werd al vastgelegd dat er bekeken ging worden of een deel van het B401-viaduct kan worden afgebroken. Eventuele vrijgekomen ruimte zal leiden tot een betere stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving en het Zuidpark kan hierdoor uitgebreid worden, zegt schepen Watteeuw. “De fly-over is een autosnelweg midden in de stad, tegelijk gaat het over een enorme oppervlakte waar enorm veel prachtige alternatieven voor te bedenken zijn. Op dit moment zorgt de fly-over voor geluidsoverlast en enorm veel fijn stof. Hier moet iets aan gedaan worden, dat is de enige manier om de leefbaarheid van Gent te garanderen.”
Het verkennend ruimtelijk onderzoek zal de ruimtelijke en mobiliteitsrandvoorwaarden in kaart brengen en een aantal scenario’s uitwerken. Het bestek voor de studie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in juni. Vanaf april 2017 start de studie die ongeveer een jaar in beslag zou nemen. “Of het viaduct geheel of gedeeltelijk weg kan, wat de impact daarvan is en wat er dan in de plaats moet komen, zal dus nog moeten blijken. Maar dat hopen we dan te weten tegen de zomer van 2018”, zegt Watteeuw.

bron: Belga