Bonden blijven voorzichtig over eventueel akkoord

Bonden blijven voorzichtig over eventueel akkoord

De spoorbonden blijven vanmorgen voorzichtig voor aanvang van een nieuwe vergadering met de directies, die tot een akkoord zou moeten leiden in het dossier van de kredietdagen. Zelf stappen ze met een gemeenschappelijk voorstel naar de directies, maar ze zijn op de hoede voor mogelijke extra eisen. “We gaan op dit ogenblik met een duidelijk standpunt van het gemeenschappelijk vakbondsfront naar de directie. We hopen daarmee te kunnen afronden”, zei Luc Piens van de christelijke vakbond ACV-Transcom bij aankomst voor het overleg dat rond 10.00 uur van start ging.

“We hebben opnieuw een extra inspanning gedaan, maar ik blijf erg voorzichtig”, stelde Michel Abdissi van de Franstalige vleugel van de socialistische vakbond (CGSP Cheminots). “We zijn vorige week misschien iets te euforisch geweest (toen een akkoord zo goed als rond leek, red.), maar op het laatste moment legde de directie toen nieuwe eisen op tafel.”

“Normaal moet er vandaag afgerond kunnen worden”, stelde zijn Vlaamse collega Ludo Sempels (ACOD Spoor). “Maar de laatste loodjes wegen vaak het zwaarst.”

De bonden kregen gisteren een mandaat van hun achterban om tot een akkoord te komen met de spoordirecties. In hun gemeenschappelijke voorstel stemmen ze onder meer in met de schrapping van een extralegale feestdag dit jaar (15 november) en nog een bijkomende feestdag (2 november) vanaf volgend jaar. Ook zou er vanaf 2017 één kredietdag per 28 kalenderdagen ziekte verdwijnen.

Abdissi sprak van een keuze voor de “minst slechte” oplossing. “Dit voorstel heeft als voordeel dat het alle spoorwerknemers op dezelfde manier behandelt”, stelde hij.

De grootste knelpunten vanmorgen lijken niet de kredietdagen te worden, maar wel afspraken over een vorm van moratorium (waarbij er een tijdje geen extra productiviteitsverhogende maatregelen meer zouden worden gevraagd van het volledige personeel) en over de sancties voor de wilde stakers tussen 25 mei en 30 mei.

bron: Belga