Politievakbond NSPV voorstander om wapendracht politiemensen uit te breiden

Politievakbond NSPV is voorstander om de wapendracht van politiemensen uit te breiden en ook buiten de diensturen mogelijk te maken. “We moeten dat debat durven aangaan, en de oefening durven te maken, ” zegt voorzitter Carlo Medo. “We mogen niet stoppen met inventief proberen te zijn om onze politiemensen beter te beveiligen.” Volgens Medo moet de mogelijkheid bestaan om politiemensen permanent hun dienstwapen te laten dragen, bijvoorbeeld als ze buiten hun diensturen naar de bakker of de beenhouwer gaan. “Voordeel is dat ze dan meteen kunnen ingrijpen als er iets gebeurt.” De door IS-gedachtegoed geïnspireerde moord op een politiekoppel in de buurt van Parijs en de berichtgeving in enkele kranten over nieuwe kamikazes die onderweg zouden zijn naar ons land om onder meer aanslagen te plegen op politiecommissariaten, doen de discussie weer oplaaien of onze politiemensen wel voldoende beschermd zijn. NSPV-voorzitter Medo meent dat er altijd opties zijn om agenten beter te beveiligen. “Ik weet wel dat er aan de uitbreiding van de wapendracht van politiemensen juridische en technische aspecten verbonden zijn, maar dat betekent niet dat we de discussie niet mogen voeren.”

Afhankelijk van de politiezone kan aan politieleden nu gevraagd worden om hun dienstwapen mee naar huis te nemen, om het daar op te bergen in een afzonderlijke kast. Dat kan evenwel nooit een verplichting zijn. “Terwijl het dragen van het dienstwapen buiten de diensturen ooit wel in voege is geweest, tijdens de jaren 80 ten tijde van de aanslagen van de CCC bijvoorbeeld”, zegt Medo. Volgens hem gaat het erom politiemensen maximale veiligheidsgaranties te geven, en moet het daarom mogelijk zijn de oefening te maken om hen hun dienstwapen permanent te laten dragen.

Medo denkt ook aan andere debatten die opnieuw mogen worden geopend, zoals het dragen van discrete kogelwerende kledij. De NSPV-voorzitter vindt ook dat er voorzichtiger moet worden omgesprongen met het vermelden van de identiteit van politiemensen in bijvoorbeeld pv’s.

bron: Belga