Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar kerncentrales grensgebied

Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar kerncentrales grensgebied
Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar kerncentrales grensgebied

De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om incidenten bij kerncentrales te voorkomen en te beheersen. Mensen in de grensregio’s maken zich hierover al geruime tijd zorgen door een aantal incidenten, licht de OVV toe. Het onderzoek van OVV richt zich niet op de veiligheid van de kerncentrales zelf. De raad wil onder meer achterhalen hoe Nederland en België elkaar betrekken bij de besluitvorming over en toezicht op de centrales en welke informatie wordt uitgewisseld. Ook wordt gekeken hoe de landen zich gezamenlijk voorbereiden op een mogelijk ongeluk. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de uitwisseling van informatie over de drie kerncentrales in het grensgebied van Nederland en België: Borssele in Nederland en Doel en Tihange.

Op 22 mei liepen goed duizend mensen in Maastricht mee met een internationale demonstratie voor sluiting van de kerncentrale in het Belgische Tihange. De demonstranten maken zich zorgen over de veiligheid van de kerncentrale, op zo’n 40 kilometer van Maastricht. Aan de demonstratie deden ook vertegenwoordigers van milieuorganisaties uit Duitsland en België mee.

Het toezicht op kerncentrales en de controle op de veiligheid berust bij de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België en het Internationaal Atoomenergie Agentschap van de Verenigde Naties.

Bron: Belga