Fiscus viseert gemeentelijke zwembaden

Fiscus viseert gemeentelijke zwembaden

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onderzoekt de fiscale constructies rond ruim tachtig zwembaden en sportaccommodaties van steden en gemeenten die worden beheerd door de intercommunale Farys (de vroegere TMVW), zo schrijft De Tijd. De belastingtruc bestaat erin het zwembad of de sporthal te laten uitbaten door een autonoom gemeentelijk bedrijf. Normaal moet een gemeente net zoals gewone consumenten 21 procent btw betalen, maar door de constructie met een bedrijf kan ze die btw recupereren van de Belgische schatkist.

Wat de belastinginspecteurs tegen de borst stuit, is dat de gemeenten en steden met de constructie misbruik maken van het btw-stelsel. Omdat zwembaden doorgaans geen ‘toegevoegde waarde’ leveren zoals gewone bedrijven, maar wel 21 procent ‘belasting op toegevoegde waarde’ (btw) recupereren. Zo halen ze (onterecht) extra geld uit de federale staatskas.

De Gentse intercommunale maakt zelfs openlijk promotie voor deze ‘fiscale optimalisatie’. Toch kwam de BBI het systeem pas op het spoor na enkele concrete gevallen van gemeentelijke zwembaden die allemaal gebruikmaakten van het btw-systeem. Daarom besloot de BBI van Gent Farys op haar ‘werkplan’ te zetten voor een grondiger onderzoek.

bron: Belga