Fernand Huts toont kunstcollectie in Caermersklooster

Fernand Huts toont kunstcollectie in Caermersklooster

In het provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster opent vrijdag de tentoonstelling “Voor God & Geld”, met een collectie kunstwerken uit de vijftiende en zestiende eeuw. Een flink deel van de werken komt uit The Phoebus Foundation van ondernemer Fernand Huts, CEO van Katoen Natie. Voor God & Geld is een tentoonstelling over de culturele en economische groei van de Zuidelijke Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw. “De wereld vandaag is het product van de middeleeuwen”, zegt curator Katharina Van Cauteren (The Phoebus Foundation). En die nieuwe mens woonde in de steden van de Lage Landen. “Handel en ondernemerschap zorgen er voor dat deze gemeenschappen uitgroeien tot economische machtcentra met een bloeiende kunstnijverheid. Artistieke producten uit Vlaanderen en Brabant veroveren de wereldmarkt.”

Een collectie kunstwerken uit die periode, afkomstig uit musea, archieven, bibliotheken en privéverzamelingen, werd samengebracht in een tentoonstelling rond acht thematische ruimtes. Komen aan bod: platteland, uitvindingen in wetenschap en technologie, textiel, geldeconomie, maar ook de religieuze beleving en het afkopen van zonden en de opkomst van het protestantisme en de daarmee gepaard gaande onrusten. Veel van de kunstwerken worden voor het eerst getoond.

Voor de tentoonstelling werden twee boeken samengesteld: “Voor God en Geld” (Katharina Van Cauteren en Fernand Huts) en “Gouden tijden. Rijkdom en status in de middeleeuwen” (Véronique Lambert en Peter Stabel). Ook is er een themanummer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) aan de tentoonstelling gewijd.

Voor God en Geld werd mogelijk gemaakt door Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation, samen met de provincie Oost-Vlaanderen. Het initiatief kwam van Fernand Huts en gedeputeerde Jozef Dauwe. Aan de opening vrijdagavond gaat een “rouwstoet” vooraf, georganiseerd door een dertigtal (linkse) organisaties of personen die de “vermarkting” binnen de publieke cultuurwerking aanklagen.

Voor God & Geld loopt tot 1 januari 2017.

bron: Belga