Unicef België zette in 2015 meer dan 15 miljoen euro in voor kinderen wereldwijd

Unicef België zette in 2015 meer dan 15 miljoen euro in voor kinderen wereldwijd

Unicef België heeft vorig jaar meer dan 15 miljoen euro rechtstreeks kunnen inzetten op programma’s rond kinderrechten. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de ngo vandaag publiceert. Het overgrote deel van dat bedrag gaat naar wereldwijde nood- en ontwikkelingshulp, maar een kleiner deel (850.000 euro) is ook voor programma’s in eigen land. De Belgische afdelingen van de VN-kinderrechtenorganisatie kregen vorig jaar 20,7 miljoen euro aan inkomsten. De organisatie merkt op dat het daarbij enkel om giften gaat, van ofwel particulieren, bedrijven, publieke financiering en steun verworven via samenwerking met ondernemingen. De subsidies, van federale overheid, regionale, gemeenschaps- en lokale besturen en de EU, komt neer op goed 5 pct (of net geen 1 miljoen euro) van de totale inkomsten. Woordvoerder Philippe Henon merkt op dat over de voorbije jaren het aandeel van legaten toeneemt. “En ook samenwerkingen met bedrijven leveren de laatste jaren meer steun op”, aldus Henon.

68 pct van het uitgegeven bedrag gaat naar algemene programma’s van Unicef, en wordt, op basis van drie criteria, verdeeld over de 156 landen waar de organisatie actief is. Het resterende bedrag (net geen 5 miljoen euro) gaat rechtstreeks naar de noodhulpacties van Unicef, ontwikkelingsprogramma’s in specifieke landen en ook de programma’s rond kinderrechten in België. Zo werd in de strijd tegen ebola in Guinee, Liberia en Sierra Leone goed 225.000 euro ingezet, en voor de noodhulp na de aardbeving in Nepal 160.000 euro. Unicef België streeft ernaar om 75 pct van zijn inkomsten rechtstreeks in te zetten op programma’s voor kinderrechten: 71 pct wordt overgedragen aan Unicef voor ontwikkelings- en noodhulp, 4 pct gaat naar programma’s voor kinderen in België.

De vijf miljoen verschil tussen inkomsten en uitgaven werd begin dit jaar besteed, maar valt nog onder het werk van 2015. “Het principe is dat we alle inkomsten van een bepaald jaar nog hetzelfde jaar uitgeven”, legt Henon uit.

De ngo beklemtoont verder nog dat ze geen VN-steun krijgt. Ze merkt ook op dat de Belgische overheden koepelorganisatie Unicef vorig jaar met bijna 34 miljoen euro steunden. Dat bedrag werd echter niet in rekening genomen, omdat het om rechtstreekse steun gaat zonder tussenkomst van Unicef België.

bron: Belga