Wilde dieren in circussen zijn definitief verboden

Wilde dieren in circussen zijn definitief verboden

Wilde dieren in circussen blijven verboden. Dat blijkt na een arrest van de Raad van State. Zo valt het doek over een procedureslag tegen het wettelijk verbod op wilde dieren in circussen, meldt dierenorganisatie GAIA vandaag. Eind 2013 keurde de federale kamer quasi unaniem een verbod goed op het gebruik van wilde dieren in circussen. Sinds maart 2014 is het verbod van kracht. Slechts een bepaald aantal dieren is nog toegelaten in circussen.

Het verbod was niet naar de zin van de circussector. Verschillende circussen trokken naar het Grondwettelijk Hof. Maar in een arrest van 21 mei 2015 verwierp dat hof het verzoek om het verbod te vernietigen. Het Hof oordeelde dat de wet noodzakelijk is om zowel het fysieke als het mentale welzijn van de dieren te verzekeren.

“De circussenvereniging Circus World heeft definitief ongelijk gekregen van de Raad van State, die ook in beroep het verzoek tot nietigverklaring van het verbod op wilde dieren in circussen verwerpt”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Zo valt het doek over een procedureslag tegen het wettelijk verbod op wilde dieren in circussen.”

Het arrest dateert van 3 mei, maar GAIA werd er pas vandaag van in kennis gesteld. Enkel gedomesticeerde dieren, waaronder een aantal exotische soorten, zijn onder strikte, wettelijke voorwaarden nog toegelaten om in circussen te houden. “Meer dan tien jaar hebben we voor dit verbod geijverd. We zijn opgetogen dat de strijd nu ook juridisch is gestreden”, aldus Vandenbosch.

bron: Belga