Ministerraad akkoord over subsidie offshore windmolenparken

Ministerraad akkoord over subsidie offshore windmolenparken

De regering-Michel is het eens geraakt over de verlaging van de subsidies aan offshore windmolenparken met 1,1 miljard euro. Minister van Energie Marie-Christine Marghem en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer kondigden vandaag na de ministerraad een akkoord daarover aan met de betrokken projecten Rentel en Norther. Oorspronkelijk zou de subsidietermijn 20 jaar duren. Daar gaat een jaar van af, maar de duur van de concessie werd dan weer verlengd tot 22 jaar. Het akkoord voorziet ook in een “Levelized Cost of Energy”, de geactualiseerde kostprijs van energie, van 124 euro/MWh voor Norther en 129,8 euro/MWh voor Rentel.

Het dossier lag politiek gevoelig, als gevolg van de discussie over de oversubsidiëring van de zonnepanelen in Vlaanderen en de heisa die daarop volgde rond de Vlaamse energieheffing – beter bekend als de Turteltaks – die leidde tot het ontslag van energieminister Annemie Turtelboom (Open Vld).

“We vermijden oversubsidiëring en geven tegelijkertijd de steun die nodig is voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie”, benadrukte De Backer. Volgens hem komt de besparing van meer dan 1 miljard euro neer op een daling van de kostprijs van de subsidies met 20 procent. De staatssecretaris merkt bovendien op dat het mechanisme investeringszekerheid biedt en ervoor zorgt dat de federale overheid haar klimaatengagementen voor hernieuwbare energie tegen 2020 haalt.

Voor de drie andere windmolenprojecten die in de steigers staan, zullen eveneens onderhandelingen worden aangeknoopt.

bron: Belga