Spoorstaking van volgende week lijkt onafwendbaar

Time tables show delayed and cancelled trains on the second day of a strike of railway unions CGSP Cheminots and CSC Transcom, on Friday 27 May 2016, at the Leuven train station. Unions ACV and ACOD didn't call on their members to join the strike. BELGA PHOTO ERIC LALMAND

De onderhandeling tussen de directie van de NMBS en de spoorbonden hebben opnieuw niets opgeleverd. Niks lijkt een staking vanaf zondagavond nu nog te kunnen tegenhouden.

De ontgoocheling viel op de gezichten van de vakbondsvertegenwoordigers af te lezen na afloop van de zoveelste vergadering met de spoordirecties. Vier uur lang hadden de partijen samen gezeten, maar ze konden niet tot een akkoord komen. Het gesprek gisteren was de laatste kans om een staking vanaf zondagavond 22 uur te voorkomen.

Vooraf waren er nochtans heel wat positieve signalen te horen. Vertegenwoordigers van de vakbonden aan beide kanten van de taalgrens kwamen gisteren tot een compromis over een vermindering van de kredietdagen, het symbooldossier van de onderhandelingen. Dat er dan toch niets uit de bus is gekomen, zorgde voor bedrukte reacties. «Dit is echt een teleurstelling», stelde Michel Abdissi van GSP Cheminots, de Franstalige vleugel van de socialistische spoorbond. «Telkens als wij een stap vooruit zetten, zetten de directies een stap achteruit en vragen ze bijkomende zaken». De vakbondstopman verwijst naar de bijkomende eisen van de spoordirectie. In ruil voor een akkoord wilden ze nuances aanbrengen in de door de bonden gevraagde bevriezing van de productiviteitsverhogende maatregelen voor het personeel tot begin 2019. «De directies waren bereid een opschorting te aanvaarden voor het geheel van het personeel, maar sloten maatregelen voor bepaalde categorieën van werknemers niet uit», klonk het.

De vakbonden zullen vandaag toch een tekst voorstellen aan hun achterban, al zal die niet vurig verdedigd worden. «We gaan de tekst voorleggen», herhaalde Ludo Sempels van de Vlaamse vleugel ACOD Spoor meermaals. Om 14 uur wordt een definitief standpunt overgemaakt aan de directies van HR Rail, NMBS en Infrabel. Dan zou definitief duidelijk moeten zijn of er vanaf zondag 12 juni om 22 uur gestaakt wordt. De aanzegging die de bond indiende, maakt een staking van een week mogelijk. De Franstalige afdeling diende ook al een aanzegging in voor een eventuele aansluitende tweede week van acties.

Belga / E. Lalmand