Spoorbonden en directie doen poging tot verzoening

Spoorbonden en directie doen poging tot verzoening

Vakbonden en directie bij het spoor zijn vandaag gestart met een verzoeningsvergadering, in een poging het sociaal conflict bij het spoorbedrijf te ontmijnen. De verzoeningsvergadering komt er nadat de socialistische spoorvakbond een stakingsaanzegging indiende. Pro memorie: bij het spoor brak twee weken geleden een wilde staking uit, die vooral in het zuiden van het land voelbaar was. Aanleiding is de geplande vermindering van de kredietdagen: compensatiedagen die het spoorpersoneel krijgt omdat het in de praktijk langer werkt dan de officiële arbeidstijd van 36 uur.

De staking liep pas vorige vrijdag ten einde. De directie zwaaide met boetes voor wilde stakers. De socialistische spoorbond diende wel een officiële stakingsaanzegging in, die loopt van 12 tot 19 juni. Als onderdeel daarvan dienen bonden en directie een poging tot verzoening te ondernemen. ACV wacht het verzoeningsoverleg af.

Die poging startte vandaag om 09.15 uur. Bij aanvang onthielden de onderhandelaars – niet de gebruikelijke secretarissen, maar hun collega’s – zich van commentaar. Vorige week vonden al ettelijke onderhandelingsdagen plaats, telkens zonder veel vooruitgang.

bron: Belga