Palliatieve zorg niet enkel meer in terminale fase

Palliatieve zorg niet enkel meer in terminale fase

Palliatieve zorg moet niet enkel kunnen worden toegediend in de terminale fase, maar moet voortaan ook kunnen gebeuren in functie van de zorgnoden van iemand met een levensbedreigende ziekte, los van de levensverwachting. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft unaniem een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd. De tekst moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer. Volgens de bestaande wetgeving uit 2002 heeft een patiënt slechts in de terminale fase van een levensbedreigende ziekte recht op palliatieve zorg. Dat is de “verlichtende” of “verzachtende” totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is.
Verscheidene partijen hadden voorstellen ingediend om aan die regel te sleutelen. Uiteindelijk raakte de commissie het dinsdag eens over zowel een verbreding als verdieping van de wettekst.

De verruiming van de definitie houdt in dat palliatieve zorg mogelijk moet zijn in functie van de zorgnoden van een patiënt met een levensbedreigende ziekte, ongeacht de levensverwachting. Daarbij wordt dus afgestapt van de terminale fase van drie maanden, legt Els Van Hoof (CD&V), één van de initiatiefnemers, uit.

Daarnaast wordt ook het spirituele en existentiële aspect van de zorg in de definitie opgenomen. De palliatieve equipes in de thuiszorg en het ziekenhuis kunnen dat aspect dan ook in hun gesprekken aan bod laten komen, aldus Van Hoof. Ook hierbij is het loslaten van de terminale fase van belang, want door de beperking tot drie maanden werd immers vaak teruggevallen op het fysische aspect.

bron: Belga