Jobstudenten verschijnen regelmatig met katers op het werk

Bijna een kwart van de leerlingen of studenten die bijklust als vakantiewerker durft weleens te laat of met een kater op het werk te arriveren. Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team. Zo’n 30% geeft toe zich al eens te overslapen, 3% heeft tijdens de werkuren al eens een uiltje geknapt. Een kwart van de ondervraagden erkent af en toe met een kater aan de slag te zijn.

Dat is ook niet verwonderlijk als je weet dat in hetzelfde onderzoek naar voor komt dat 20% van de jongerne vakantiewerk niet altijd een pretje vindt. Jongeren geven aan regelmatig voor schut gezet te worden en het gevoel te hebben dat vervelende klussen vaak op hun bord belanden.

De grootste drijfveer om tijdens vakantieperiodes aan de bak te gaan is het spijzen van de spaarrekening. Zo’n 60% van de jongeren geeft aan dat een deel van de verdiende centen daar belandt. Ook kledij, uitgaan en de studie zijn belangrijke kostenposten waar hun geld aan besteed wordt.