Preventie kindermishandeling van voor de geboorte noodzakelijk

Preventie moet van voor de geboorte worden opgestart om kindermishandeling te voorkomen. Kwetsbare gezinnen identificeren en begeleiden tijdens de zwangerschap, de bevalling en het pril ouderschap doet het risico op mishandeling dalen. Dat blijkt uit een rapport over kindermishandeling van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). De doelstelling van het rapport is de globale aanpak van kindermishandeling te verbeteren. “Vandaag gebeurt de preventie vaak te laat”, zegt Irm Vinck, projectleider van de studie en juriste bij het KCE. Voor die preventie is het belangrijk de risicofactoren beter te herkennen en de detectie van kindermishandeling door de zorgverleners globaal te verbeteren.
“We moeten de competenties verbeteren van alle zorgverleners die met zwangere vrouwen in contact komen, zoals huisartsen, pediaters, vroedvrouwen en gynaecologen”, zegt Vinck. “Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de vroegtijdige detectie en diagnose.”
Er moet ook geïnvesteerd worden in de opleiding van personeel in crèches en van onthaalmoeders, en in begeleiding van jonge ouders. “De allerkleinsten van jonger dan 3 jaar zijn de meest kwetsbare groep. Zij verdienen extra aandacht omdat zij nog niet zelf alarm kunnen slaan”, zegt Vinck.
Kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling worden vaak in ziekenhuizen “geparkeerd” en een dergelijke hoogtechnologische omgeving is vaak niet de meest geschikte plaats voor deze kinderen, stelt het rapport. “Een alternatief hiervoor zijn revalidatiecentra, waar de kinderen terecht kunnen voor langdurige observatie, opvang en behandeling”, aldus Vinck.
In België is er geen wettelijke meldingsplicht. Er bestaan wel al een aantal richtlijnen, maar die blijven vrij algemeen. Zorgprofessionelen weten daarbij niet welke stappen ze moeten ondernemen. “We pleiten niet voor een meldingsplicht, wel voor een stappenplan op maat”, zegt Vinck. “In Nederland is er al een verplicht stappenplan per beroepsgroep, daar willen we in België ook naar toe.”
Volgens het rapport moet ook de communicatie en de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners, de politie en de gerechtelijke diensten worden vergemakkelijkt. “De coördinatie van de verschillende beleidsdomeinen is cruciaal opdat er op verschillende niveaus tegelijk maatregelen kunnen worden genomen”, klinkt het.

bron: Belga