Kernkabinet heeft beslist om aantal opvangcentra te sluiten

Kernkabinet heeft beslist om aantal opvangcentra te sluiten

Het federale kernkabinet heeft beslist om verschillende opvangcentra voor asielzoekers te sluiten, nu het aantal nieuwkomers blijft afnemen. Om welke centra het gaat, is voorlopig niet duidelijk. Eerst moet het personeel worden ingelicht, klinkt het in regeringskringen. In een persbericht blijft bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) voorlopig op de vlakte. Samen met minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) meldt hij dat het spreidingsplan over de verschillende gemeenten op dit moment niet geactiveerd zal worden. Francken had dat vorige week al aangekondigd.
“We hadden geanticipeerd en een spreidingsplan voorbereid om asielzoekers onderdak te bieden, maar door de huidige situatie moeten we ons aanpassen”, verduidelijken Francken en Borsus. “Dagelijks komen er gemiddeld zo’n 45 asielzoekers aan terwijl er 145 de opvang verlaten. De bevolking in de opvang is ondertussen teruggevallen van 33.020 naar 28.616. En deze aantallen blijven verder dalen.”

De inspanningen van de lokale besturen zullen wel “gehonoreerd” worden, verzekeren Francken en Borsus. In totaal zijn sinds begin december immers niet minder dan 1.745 extra plaatsen gecreëerd. OCMW’s en gemeentebesturen die speciaal investeringen deden, huurcontracten afsloten of overheidsopdrachten uitschreven, “zullen hun definitieve engagementen gehonoreerd zien worden door de bezetting van deze opvangplaatsen”, luidt het.

Het valt echter niet te verantwoorden om OCMW’s te verplichten plaatsen te creëren op straffe van boete en die vervolgens niet te gebruiken en de kosten daarvan niet te dragen, beseffen Francken en Borsus. Als OCMW’s op vrijwillige basis overeenkomsten met Fedasil willen beëindigen, zullen ze dus op soepelheid kunnen rekenen om de woningen sneller voor andere doeleinden te gebruiken. Tegelijk worden de criteria versoepeld voor het uitstel van vertrek van erkende asielzoekers uit de lokale opvanginitiatieven.

Niettemin moeten bestaande opvangplaatsen bij de OCMW’s wel maximaal bezet worden, met name door het transfereren van asielzoekers waarbij de kans op erkenning groot is en van bepaalde kwetsbare groepen. Denk aan mensen met een handicap, zwangere vrouwen of alleenstaanden met kinderen.
De regering houdt het spreidingsplan wel achter de hand, voor het geval de instroom terug fors zou toenemen. Overleg met de lokale besturen staat trouwens gepland om de activeringstermijn in te korten. Op dit moment bedraagt die termijn nog een half jaar.

bron: Belga