65.000 banen extra sinds aantreden regering

65.000 banen extra sinds aantreden regering

Sinds de start van de federale regering is de werkgelegenheid in ons land fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, schrijft De Tijd woensdag. Het aantal banen groeide met bijna 65.000. Dat is vooral te danken aan de privésector, die in het eerste kwartaal meer jobs telde dan ooit. Net als de buurlanden profiteert België van de lage olieprijs, de lage rente en de goedkope euro. Maar ook het regeringsbeleid – met name de matiging van de loonkosten – heeft de creatie van jobs gestimuleerd. De indexsprong en de bevriezing van de reële lonen hebben de loonkostenhandicap flink doen dalen. De verlaging van de sociale lasten, een onderdeel van de taxshift dat op 1 april van kracht werd, zal de concurrentiekracht wellicht verder doen verbeteren.
Een kanttekening is wel dat slechts 67,2 procent van het aantal 20- tot 64-jarigen aan de slag is. Daarmee is de werkgelegenheidsgraad veel lager dan in Duitsland en Nederland.

bron: Belga