“Indeling van onderwijsnet is achterhaald”

Illustration picture shows children on the playground of their school ahead of a royal visit to the Saint-Joseph school in Couvin, Wednesday 03 February 2016. This visit of the Queen follows a round table on harassment in June 2015. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

Anne De Paepe, rector van de Universiteit Gent, pleit voor één groot onderwijsnetwerk voor alle levensbeschouwing<HH>en. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is niet gekant tegen één onderwijsnet, “zolang dit maar het vrije net is”.

“Het is artificieel om moslims toe te laten in katholieke dialoogscholen, maar toch een apart katholiek net in stand te houden. We zouden dat beter anders organiseren en de krachten bundelen. Laat scholen de vrijheid om te kiezen tussen lessen godsdienst of voor geen van dat alles.” Met die woorden ontstak Anne De Paepe opnieuw het lont aan het debat over de indeling van ons onderwijs. De Gentse rector pleit voor één groot netwerk waar alle levensbeschouwingen tot hun recht komen. Ook Caroline Pauwels, die in het najaar aan het hoofd komt van de vrijzinnige VUB, wil de discussie aangaan.Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zijn bedenkingen bij de demarche van De Paepe, die nochtans zelf een katholiek etiket draagt. “Opnieuw staat de vrijheid van onderwijs onder druk, die ouders toelaat om hun favoriete school te kiezen”, aldus Lieve Boeve, directeur-generaal van de onderwijskoepel. “Het moet duidelijk zijn: Katholiek Onderwijs Vlaanderen is in beginsel niet tegen één net, als dit maar het vrije net is.”

Boeve is bovendien niet te spreken over het beeld van het katholiek onderwijs dat De Paepe met haar voorstel schetst. “Opnieuw wordt het opvoedingsproject van onze scholen verengd tot het vak godsdienst, terwijl de katholieke dialoogschool vertrekt van het beste van de rijke katholiek-pedagogische traditie. De rector gaat er ook te gemakkelijk van uit dat onze universele waarden en normen los van levensbeschouwelijke tradities te verkrijgen zijn, alsof die er niet zouden toe doen”.

Belga / B. Fahy