Japan en EU-leiders gaan gesprekken over vrijhandelsakkoord versnellen

Japan en EU-leiders gaan gesprekken over vrijhandelsakkoord versnellen

De Japanse eerste minister Shinzo Abe en de leiders van de Europese Unie zijn dinsdag overeengekomen een versnelling hoger te schakelen bij de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Tegen eind dit jaar willen ze het akkoord rond hebben, zo zeggen Japanse functionarissen.
Volgens de functionarissen werd het thema besproken tijdens een ontmoeting van Abe met Raadsvoorzitter Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.
Tusk zei naar verluidt dat het vrijhandelsakkoord gesloten moet worden tijdens de jaarlijkse top tussen Japan en de EU later dit jaar. De onderhandelingen tussen Japen en de EU over het vrijhandelsverdrag startten in april 2013, maar de eerder vooropgestelde deadline van eind 2015 werd niet gehaald.
Tijdens de vergadering zei Abe verder dat Japan de relaties met China probeert te verbeteren en daarom in september een bilaterale vergadering zal proberen beleggen met het land, dat die maand een top voor de 20 grootste economieën organiseert.
Hij drukte ook zijn bezorgdheid over de aanhoudende militarisering van de Zuid-Chinese Zee, terwijl Tusk instemde met de idee om met de G7 een gezamenlijke boodschap te verspreiden over de noodzaak van het respecteren van de internationale wetten en het zeerecht.
Wanneer het ging over de instabiele wereldeconomie, wees Abe op de nood aan flexibel fiscaal beleid om de vraag aan te zwengelen. Juncker zou hiermee volledig akkoord geweest zijn. Hij hoopte dat de EU de resterende beperkingen op de import van Japanse voedingsproducten sinds de nucleaire ramp in Fukushima van 2011, zou opheffen.
België is de derde halte in de reeks bezoeken die Abe brengt aan Europese landen en Rusland, om de basis te leggen voor de bijeenkomst van de G7, op 26 en 27 mei in Japan.

bron: Belga