Greenpeace eist onmiddellijke sluiting Doel 1 en 2

Greenpeace eist onmiddellijke sluiting Doel 1 en 2

De kernreactoren Doel 1 en 2 moeten onmiddellijk gesloten worden. Dat zegt Greenpeace dinsdag. Volgens de milieuorganisatie was de Raad van State in haar advies van 25 april overduidelijk: de overeenkomst tussen de regering en Electrabel over de levensduurverlenging van de oude reactoren Doel 1 en 2 is niet geldig zolang de Europese Commissie ze niet heeft goedgekeurd. “Om Doel 1 en 2 tien jaar langer open te kunnen houden, moest er voor 30 november 2015 een overeenkomst gesloten worden tussen de regering en Electrabel”, zegt Greenpeace. “Zonder een dergelijke overeenkomst zou de levensduurverlenging tot 15 maart 2016 beperkt blijven. Precies op 30 november kwam minister Marghem tot een akkoord met Electrabel, maar de Raad van State oordeelt dat deze overeenkomst pas ten uitvoer kan worden gelegd nadat de Europese Commissie een onderzoek heeft afgerond naar eventuele onverenigbare staatssteun.”

Zolang dit onderzoek niet is afgerond en de Europese Commissie heeft geoordeeld dat de overeenkomst de regelgeving inzake staatssteun en concurrentie niet overtreedt, kan ze volgens Greenpeace in werking treden. “Vermits de levensduurverlenging met tien jaar van Doel 1 en 2 afhankelijk gemaakt werd van deze overeenkomst, moeten beide reactoren ogenblikkelijk gesloten worden”, benadrukt de milieuorganisatie.

Greenpeace steunt ook een klacht bij de Europese Commissie die ingediend werd door enkele hernieuwbare energiecoöperaties. Hernieuwbare energiecoöperaties uit België, Nederland en Luxemburg dienden dinsdag formeel klacht in bij de Europese Commissie tegen de levensduurverlenging van Tihange 1 en Doel 1 en 2. “Door de afspraken die de regering hierover met Electrabel maakte, krijgen de eigenaars van de kerncentrales immers een economisch voordeel voor 10 jaar ten opzichte van investeerders in alternatieve energie. Bovendien neemt de Belgische overheid de economische risico’s van de levensduurverlenging grotendeels op zich”, aldus Greenpeace.

bron: Belga