FANC tikt Electrabel op de vingers voor bouwblunder in kerncentrale

FANC tikt Electrabel op de vingers voor bouwblunder in kerncentrale

De federale nucleaire toezichthouder FANC heeft uitbater Engie Electrabel op de vingers getikt. Het bedrijf had in een lokaal van kerncentrale Doel 3 twee brandluiken geïnstalleerd, die geen water doorlaten. In de ruimte staan echter veiligheidspompen, bedoeld voor ongevalssituaties, waardoor een overstromingsrisico ontstond. Electrabel heeft de situatie intussen verholpen. Op 19 februari gingen inspecteurs langs in de kerncentrale. Ze merkten onder meer dat twee roosters in het pompenlokaal waren vervangen door brandluiken, bedoeld om de brandveiligheid te verbeteren.

“Daarbij was echter onvoldoende rekening gehouden met het overstromingsrisico”, meldt het FANC op haar website. “Bij een leidingbreuk in het gebouw moet het water via de roosters uit het pompenlokaal kunnen ontsnappen naar de onderliggende kelders. Brandluiken zouden het water tegenhouden, waardoor de veiligheidspompen onder water kunnen komen te staan. De bewuste veiligheidspompen moeten de stoomgeneratoren kunnen voorzien van voedingswater in een ongevalssituatie.” De stoomgeneratoren zijn warmtewisselaars die warmte van de primaire kring in een centrale wegvoeren.

Op basis van de inspectieresultaten werden de luiken aangepast en kan eventueel water nu wel doorsijpelen. Het voorval werd ingedeeld op het laagste niveau van de International Nuclear Event Scale, bedoeld om de ernst van radiologische gebeurtenissen te communiceren. Het gaat om een “anomalie”. Er is volgens het FANC en de uitbater geen enkele impact geweest op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

Engie Electrabel wil niet spreken van een inschattingsfout. “Het project werd gerealiseerd in het kader van de continue verbetering van de brandveiligheid van onze installaties en werd uitgevoerd na grondige voorafgaande analyses”, klinkt het. “Bijkomende inzichten geven nu aan dat een andere manier van brandcompartimentering aan te raden is in het kader van mogelijke wateroverlast in het desbetreffende lokaal.”

Ook wijst het bedrijf erop dat er drie onafhankelijke kringen en pompen zijn en dat de betrokken pompen deel uitmaken van één van de drie kringen. Ten slotte klinkt het dat er in het afgelopen jaar dertien INES 1-meldingen zijn geweest, onder andere in ziekenhuizen en de petrochemische industrie.

bron: Belga