België bij slechte leerlingen voor CO2-uitstoot in EU

België bij slechte leerlingen voor CO2-uitstoot in EU

In België is vorig jaar 4,7 procent meer CO2 afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen uitgestoten dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het EU-gemiddelde is 0,7 procent meer uitstoot. Enkel in Hongarije, Portugal en Slovakije nam de uitstoot nog meer toe dan in België. Het jaar voordien noteerde ons land nog een daling van 1 procent tegenover 2013. België is wel maar goed voor 2,5 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU.

Acht van de 28 EU-lidstaten slaagden erin de CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen te doen dalen, met Malta (-26,9 procent) en Estland (-16 procent) als uitschieters. Duitsland, met een aandeel van 23 procent de belangrijkste verantwoordelijke voor de Europese uitstoot, haalde een status quo. Voor Zweden waren nog geen cijfers beschikbaar.

bron: Belga