“Vlaanderen kan niet zonder biomassacentrales”

Vlaanderen kan niet zonder biomassacentrales

Vandaag is biomassa de meest efficiënte manier om duurzame energie op te wekken in Vlaanderen. Dat zegt de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) in een reactie op de discussie over het al dan niet vergunnen en subsidiëren van grote biomassacentrales. “Vlaanderen kan niet zonder biomassa om doelstellingen voor hernieuwbare energie te realiseren”, zegt Francies Van Gijzeghem van de ODE. Vandaag is 48 procent van de hernieuwbare energie in Vlaanderen afkomstig van biomassacentrale. Met het oog op de doelstellingen inzake hernieuwbare energie – tegen 2020 moet 13 procent van onze energie hernieuwbaar zijn – is biomassa vandaag het meest efficiënt, aldus Van Gijzeghem. “Biomassa vervangen door windenergie zou tegen 2020 een verviervoudiging betekenen van het aantal windmolens”, argumenteert de ODE-specialist.

Zo leveren biomassacentrales niet alleen groene elektriciteit, maar ook groene warmte. “Biomassa is een mature techniek”, aldus Van Gijzeghem. Wel pleit de sector voor kleinschaligheid en de inzet van lokale biomassa. Wat de duurzaamheid van de centrale in Gent betreft, is die volgens ODE gegarandeerd door verschillende instanties die er controles op uitvoeren.

bron: Belga