Honderden mensen kunnen niet starten in beschutte werkplaats

Honderden mensen kunnen niet starten in beschutte werkplaats

Door de schorsing van het Maatwerkdecreet kunnen beschutte werkplaatsen niemand meer aannemen. Volgens een schatting van de sector bevinden zich ondertussen honderden mensen in die situatie. Normaal vinden er maandelijks tot tweehonderd mensen werk in een beschutte werkplaats, maar sinds eind januari, toen de Raad van State de uitvoeringsbesluiten van het decreet schorste, gaat dat niet meer. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Het Maatwerkdecreeet voegt de beschutte werkplaatsen (voor arbeids­gehandi­capten), de so­ciale werkplaatsen (voor mensen die psychosociale problemen) en invoegbedrijven (voor kwetsbare personen) samen tot maatwerk­bedrijven. Het decreet werd gemaakt door de vorige Vlaamse regering, de uitwerking startte in april vorige jaar.

Maar twee voormalige beschutte werkplaatsen stapten naar de Raad van State uit onvrede met de overgangsregeling. Volgens de VLAB, de voormalige koepel van beschutte werkplaatsen, ging het om een breed gedeeld sentiment. De Raad van State besliste daarop de uitvoering van het decreet te schorsen.

“Daardoor kunnen er op dit moment geen nieuwe mensen aan de slag”, zegt Luc Henau, de directeur van GTB, een organisatie die samen met VDAB mensen met een arbeidsbeperking aan werk probeert te helpen. “Er kunnen zelfs geen mensen vervangen worden. Er zijn bedrijven met tientallen vacatures, maar wij mogen er niemand heen sturen”.

Minister Homans werkt ondertussen aan een herstel van de vorige regelgeving, zodat mensen onder de oude voorwaarden weer aangenomen kunnen worden. “Het is de bedoeling nog voor het zomerreces definitief alles rond te hebben”, zegt haar woordvoerder Jan Van der Vloet. Het Maatwerkdecreet zelf blijft voorlopig op het schap liggen. Het is niet duidelijk wanneer dat heropgestart kan worden.

bron: Belga