Daling Vlaamse werkloosheid zet zich voort

Vlaanderen telde eind april 218.725 niet-werkende werkzoekenden. Dat waren er 9.030 of 4 procent minder dan een jaar eerder. De dalende trend, die startte in augustus 2015, zet zich verder en diept zich de jongste maanden zelfs stevig uit, zo meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. De werkloosheid daalde opnieuw in alle leeftijdscategorieën: -0,1 procent bij de -25-jarigen, -5,7 procent bij 25- tot 50-jarigen en -3,1 procent bij 50-plussers. De kortdurende werkloosheid (-1 jaar) daalde met 8,1 procent, de werkloosheid tussen 1 en 2 jaar daalde met 4,9 procent, terwijl de zeer langdurige werkloosheid steeg met 4,2 procent. De daling van de werkloosheid was het sterkst in Limburg (-8,8 procent) en in West-Vlaanderen (-6,8 procent).

De werkloosheid nam het sterkst af bij de hooggeschoolden (-6,5 procent tot 36.688 werkzoekenden), gevolgd door de middengeschoolden (-5,1 procent tot 77.611) en de laaggeschoolden (-2,1 procent tot 104.426). De werkloosheid onder de allochtonen steeg met 1,6 procent tot 59.975 mensen, die bij de autochtonen daalde met 5,9 procent tot 158.750.

De werkloosheid daalde ook forser bij de mannen (-4,9 procent tot 118.232) dan bij de vrouwen (-2,8 procent tot 100.493).

bron: Belga