90.000 oorlogskinderen vluchtten in 2015 naar EU

90.000 oorlogskinderen vluchtten in 2015 naar EU

In 2015 hebben 88.265 niet-begeleide minderjarigen asiel aangevraagd in de Europese Unie. Dat is bijna een viervoudiging ten opzichte van 2014, zo blijkt uit cijfers die het Europees statistiekbureau Eurostat maandag publiceerde. Ruim de helft van die niet-begeleide minderjarigen komt uit Afghanistan. Tussen 2008 en 2013 waren in de EU jaarlijks tussen de 11.000 en 13.000 asielzoekers niet-begeleide minderjarigen. In 2014 verdubbelde dat aantal tot bijna 23.000 en vorig jaar werd een recordaantal van 88.265 geregistreerd. De meesten (91 procent) van hen zijn jongens, en net meer dan de helft (51 procent) komt uit Afghanistan. Syriërs maken 16 procent uit van de niet-begeleide minderjarige asielzoekers.

Opmerkelijk is dat Zweden een buitenproportioneel aantal asielvragen door niet-begeleide minderjarigen te verwerken kreeg: 35.250, ofwel bijna vier op de tien. Daarnaast gebeurden de meeste asielaanvragen in Duitsland (14.440), Hongarije (8.805) en Oostenrijk (8.275). In België dienden vorig jaar 2.650 niet-begeleide minderjarigen een asielaanvraag in. Het gaat daarbij vooral om Afghanen (61 procent), Syriërs (17 procent) en Irakezen (7 procent).

bron: Belga