Werken voor een goed doel: Els Janssens, Bednet vzw – Synchroon internetonderwijs

1. Hoe heet uw goed doel en wat doet u er?
“Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen hun klasgenoten en hun leerkrachten blijven zien, dat ze erbij blijven horen. Dat is de essentie van Bednet: zieke kinderen, die niet naar school kunnen komen, zitten toch mee in de klas, van achter hun computer thuis. Dit recht op synchroon internetonderwijs is gratis voor het kind en voor de school.”

“Als directeur van Bednet ben ik eindverantwoordelijke en woordvoerder, zorg ik voor de algemene coördinatie van het team, de lange termijn planning en visie. Ik onderhandel met de Vlaamse overheid, onze partners en structurele sponsors.”

2. Wat motiveert u?
“Bednet is zoveel meer dan een job. Het is mijn manier om bij te dragen aan een maatschappelijk relevant doel, om mijn enthousiasme en talenten in te zetten en anderen te inspireren zodat dit een evidentie wordt voor elk ziek kind.”

3. Is uw goed doel op zoek naar vrijwilligers?
“Bednet wil dit jaar 600 langdurig zieke kinderen synchroon internetonderwijs aanbieden.  Daarvoor hebben we hulp nodig van vrijwilligers die de computers en printer-scanners installeren in de klassen, die acties opzetten ten voordele van Bednet, of logistiek om een standje te bemannen of materiaal te leveren voor een actie. Of die ons helpen de schoolgemeenschap, verenigingen, serviceclubs,… over Bednet te informeren. Zo wordt het mogelijk om elk kind of jongere met zijn klas te verbinden.”