CurieuzeNeuzen-project start meting van Antwerpse luchtkwaliteit

CurieuzeNeuzen-project start meting van Antwerpse luchtkwaliteit

In Antwerpen is zaterdag het CurieuzeNeuzen-project van Ringland van start gegaan. Vier weken lang meten tweeduizend gezinnen, bedrijven, scholen en verenigingen de luchtkwaliteit in hun straat via speciale meetsensoren aan hun raam. De oproep van Ringland voor kandidaten oversteeg ruimschoots de verwachtingen. Niet minder dan 2.769 kandidaten schreven zich, waarna er besloten werd om het aantal meetstations uit te breiden van duizend naar tweeduizend.

Bij de selectie van de meetpunten werd met vier criteria rekening gehouden. Er werd vooral gezocht naar kandidaten die wonen in de Antwerpse binnenstad, op Linkeroever en in een zone tot ongeveer 1 kilometer buiten de Antwerpse ring. Er werd daarbij gelet op een goede spreiding van de meetpunten: bij meerdere inschrijvingen voor dezelfde straat werd er een selectie gemaakt. Het moest voorts mogelijk zijn om de meetopstelling aan een raam aan de straatkant te bevestigen en aangezien de concentraties van stikstofdioxide en fijn stof sterk afhankelijk zijn van de hoogte, ging de voorkeur uit naar meetpunten op de eerste verdieping.

Wie de selectie niet haalde, werd op een reservelijst geplaatst. De meetpakketten konden vanaf 24 april worden afgehaald zodat de meting zaterdagmiddag kon beginnen. Scholen en bedrijven mochten al een dagje eerder van start gaan. Tijdens het vier weken durende onderzoek zijn er een drietal online vraagmomenten. De meting eindigt op 28 mei in de ochtend. Voor scholen en bedrijven is dat opnieuw een dag eerder.

De resultaten worden bekendgemaakt op het Ringland-festival eind juni. Daarna gaan onderzoekers van de VUB en UAntwerpen op zoek naar trends en inzichten met de volledige dataset. In oktober worden de bevindingen van het onderzoek voorgesteld op een terugkeerdag voor de deelnemers.

bron: Belga