Stabiliteitsprogramma overgemaakt aan Europese Commissie

Stabiliteitsprogramma overgemaakt aan Europese Commissie

De Belgische regering heeft het Stabiliteitsprogramma van ons land overgemaakt aan de Europese Commissie. Dat programma legt de krachtlijnen en doelstellingen vast van het begrotingsbeleid voor de periode 2016-2019. Het plan moest uiterlijk eind april bij Europa worden ingediend. Om het stabiliteitsprogramma op te stellen, heeft de regering zich gebaseerd op het advies van de Hoge Raad van Financiën (HRF) van 12 april 2016. Het voorziet een structureel begrotingsevenwicht voor de gezamenlijke overheid in 2018. Dat was ook al het geval in het programma dat vorig jaar werd ingediend.

Voor België in zijn geheel zou het structureel saldo moeten verbeteren met 0,61 procent van het bbp in 2016, met 0,90 procent in 2017 en met 0,80 procent in 2018 om te komen tot het structureel evenwicht.

Zoals bekend heeft ons land te kampen met de gevolgen van de asielcrisis en het veiligheidsvraagstuk. Dat heeft een impact op de begroting. De regering vraagt daarom om de kosten die verband houden met deze kwesties te analyseren binnen de flexibiliteitsclausule van het stabiliteits- en groeipact.

bron: Belga