Ook Peumans doktert voorstel uit rond pensioenen Kamerleden

Ook Peumans doktert voorstel uit rond pensioenen Kamerleden

Na Kamervoorzitter Siegfried Bracke werkt ook Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans een voorstel uit om de pensioenleeftijd van de Vlaamse parlementsleden gelijk te trekken met die van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. “Momenteel worden allerlei uitzonderingsstatuten, speciale regimes en voorkeursregelingen afgebouwd bij werknemers en ambtenaren. Gezien de kost van de vergrijzing kan dat ook niet anders. Maar zo’n hervorming is enkel mogelijk en rechtvaardig als ze voor iedereen geldt, dus ook voor parlementsleden”, zegt Peumans.

Hij vindt de tijd aangebroken om het pensioenreglement van de Vlaamse parlementsleden tegen het licht te houden. “Ik heb in het verleden al de nodige stappen ondernomen om de pensioenregeling te verstrengen, maar we moeten nu verder gaan”, aldus Peumans. Hij zal daarom een nieuw voorstel uitwerken.

De parlementsvoorzitter wijst bovendien op eerdere inspanningen van het Vlaams parlement. “Bij de vorige aanpassing van de pensioenregeling heeft het Vlaams parlement er overigens op gewezen dat de pensioenleeftijd op 62 geen finaliteit mocht zijn.”

bron: Belga