Milieu-organisaties: “stop grootschalige biomassacentrales” (UPDATE)

milieu-organisaties: "stop grootschalige biomassacentrales"

Verschillende milieuorganisaties roepen de opvolger van minister Turtelboom, Bart Tommelein, vrijdag op om geen steun toe te kennen aan de biomassacentrale van Belgian Eco Energy (BEE) in Gent en de biomassacentrale van Langerlo stop te zetten. Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace, WWF, Natuurpunt, Bos+ en IEW wijzen er in een persbericht op dat daardoor niet alleen de Turteltaks naar beneden zou gaan, maar het ook de Vlaamse regering de kans biedt om de energiedoelstsellingen op een veel duurzamere manier waar te maken. Annemie Turtelboom (Open Vld) verwees in haar ontslagspeech als minister naar een nakende “belangrijke” beslissing over de BEE-centrale. Er ligt naar verluidt een negatief advies voor over subsidies.

De milieuorganisaties willen dat de toekomstige energieminister zich daarbij aansluit en vragen dat hij ook de biomassacentrale van Langerlo stopt.

“De beloofde steun voor BEE en Langerlo is goed voor meer dan 4 miljard euro. Door deze steun in te trekken, kan de Turteltaks die zwaar doorweegt bij gezinnen en kmo’s drastisch naar beneden”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

De organisaties becijferden dat België zijn hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020 ook kan halen zonder in te zetten op grootschalige biomassacentrales. “Door de kaart te trekken van wind en zon in plaats van grootschalige biomassa, kunnen miljarden uitgespaard worden.”

De vraag naar hout voor biomassacentrales zet volgens Greenpeace, WWF, Natuurpunt, Bos+ en IEW de bossen wereldwijd onder druk. BEE zou jaarlijks 800.000 tot 1,2 miljoen ton biomassa verbranden. Voor Langerlo is dat 1,6 miljoen ton hout. Olivier Beys van WWF: “Het zou onverantwoord zijn om zo’n enorme hoeveelheden hout aan te voeren van de andere kant van de wereld. Bovendien komen bij de verbranding van biomassa enorme hoeveelheden CO2 vrij. Uit de schouw van de biomassacentrale van BEE zou de uitstoot van 750.000 auto’s komen.”

“De toekomst is vooral aan wind- en zonne-energie”, luidt het. “Het is nu aan de nieuwe energieminister Bart Tommelein en CD&V en N-VA om aan te tonen dat ze die kans met beide handen grijpen.”

bron: Belga