Open Vld wil alle sociale uitkeringen van gedetineerden meteen schorsen

Open Vld wil alle sociale uitkeringen van gedetineerden meteen schorsen

Regeringspartij Open Vld wil dat alle sociale uitkeringen en pensioenen van gedetineerden meteen geschorst worden bij hun opsluiting. Kamerlid Carina Van Cauter diende daarvoor pas nog een wetsvoorstel in, luidt het in een reactie op het nieuws dat 21 terreurveroordeelden nog stempelgeld opstrijken. “Werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en pensioenen zijn stuk voor stuk vervangingsinkomens”, argumenteert Van Cauter. Ze vindt het niet logisch dat die dus zouden doorlopen wanneer Justitie instaat voor het levensonderhoud en de medische kosten van de betrokkenen. Bovendien is het systeem nadelig voor mensen die voor hun straf wel werkten en dus een bijdrage leverden aan de samenleving, vervolgt het liberale Kamerlid. Zij genoten immers geen vervangingsinkomen dat nog kan doorlopen tijdens hun celstraf.

Een algemeen geldende schorsing van bij de start is dus nodig, vindt Van Cauter. Zeker als je weet dat de huidige regels per uitkering sterk uiteenlopen. Zo blijft de uitkering voor arbeidsongevallen en beroepsziekten gewoon doorlopen, terwijl voor pensioenen een opschorting is voorzien na twaalf maanden. Bij ziekte en invaliditeit verschillen de regels voor werknemers en zelfstandigen, met nog een onderscheid naargelang er personen ten laste zijn.

Dat uitkeringen na arbeidsongevallen of beroepsziekten vergoedingen zijn voor geleden schade – en dus geen vervangingsinkomen – betwist Van Cauter. Deels gaat het immers wel degelijk om een vergoeding voor inkomstenverlies dat rechtstreeks verband houdt met de arbeidsongeschiktheid. En de terugbetaling van de medische kosten blijft in haar voorstel wel overeind.

Hoe groot de besparing zou zijn die het voorstel kan opleveren, weet Van Cauter niet. Ze verzekert wel nog dat de uitkeringen bij onterechte voorlopige hechtenis uiteraard achteraf opeisbaar blijven.

bron: Belga