Jaarlijks haalt een 100-tal studenten hoger onderwijs diploma onder examencontract

Jaarlijks haalt een 100-tal studenten hoger onderwijs diploma onder examencontract

In het academiejaar 2014-2015 hebben 83 studenten in het hoger onderwijs een diploma gehaald met een examencontract. Dat aantal gaat in dalende lijn sinds 2011-2012 toen er 120 een diploma haalden. In 2010-2011 waren er dat 105. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Ingeborg De Meulemeester (N-VA). Wie een bachelor- of masterdiploma wil halen maar de lessen niet kan bijwonen, kan het diploma toch halen door een examencontract af te sluiten. Dit contract geeft de student enkel het recht samen met de andere studenten over het gewone studieprogramma examens af te leggen. Studeren met een examencontract komt zo neer op zelfstudie. Op 5 maart 2016 hadden voor het academiejaar 2015-2016 in Vlaanderen 844 studenten alles samen in totaal 884 examencontracten afgesloten. Eén student kan immers meerdere inschrijvingen nemen.

Dat het aantal inschrijvingen door middel van een examencontract beperkt is en het aantal opgenomen studiepunten per inschrijving laag, is volgens onderwijsminister Crevits niet verwonderlijk. “Het is niet evident om enkel in zelfstudie een diploma te halen. Deze studenten combineren dit bovendien vaak met een job. Daarenboven lenen niet alle opleidingsonderdelen zich hiertoe en staan instellingen uit het hoger onderwijs een inschrijving onder examencontract niet toe voor bepaalde onderdelen zoals praktijkvakken”, aldus de minister.

bron: Belga