EU-Hof verklaart maximumhoeveelheid gratis uitstootrechten ongeldig

EU-Hof verklaart maximumhoeveelheid gratis uitstootrechten ongeldig

De Europese Commissie moet haar huiswerk opnieuw maken over de hoeveelheid uitstootrechten die de komende jaren kosteloos verdeeld mogen worden door de lidstaten. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Om grote rechtsonzekerheid te voorkomen, blijven de reeds definitief toegewezen rechten behouden. In kader van het Kyotoprotocol sprak de Europese Unie destijds regels af om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Een systeem van emissierechten werd op poten gezet, waarbij een deel van de rechten kosteloos verdeeld worden. Bij dat kosteloze deel voor de periode 2013-2020 knelt nu het schoentje. De Europese Commissie baseerde zich voor de berekening van de maximale jaarlijkse hoeveelheid kosteloze emissierechten in 2013 immers op foute gegevens van sommige lidstaten.

“In dat opzicht is het besluit van de Commissie ongeldig”, besluiten de rechters in Luxemburg. Om een rechtsvacuüm te vermijden, krijgt het dagelijks bestuur van de Unie wel tien maanden de tijd om de berekeningen opnieuw uit te voeren en alsnog een correcte maximumhoeveelheid kosteloze uitstootrechten vast te leggen.

Om grote problemen te voorkomen, heeft de ongeldigverklaring geen invloed op de definitieve toewijzingen die de lidstaten tot op vandaag al gedaan hebben.

bron: Belga