Datum van vertrek Jo Cornu ligt nog niet vast

Datum van vertrek Jo Cornu ligt nog niet vast

Jo Cornu is inderdaad van plan op te stappen als CEO van spoorwegmaatschappij NMBS, maar de datum waarop dat zal gebeuren, ligt nog niet vast. Die zal worden bepaald in overleg met de regering, zegt Cornu in een persbericht. Cornu, die eind 2013 aan het roer kwam bij de spoorwegmaatschappij, benadrukt dat hij nooit de intentie heeft gehad om het mandaat van zes jaar volledig uit te doen, “gezien mijn leeftijd”. De CEO wordt eind dit jaar 72 jaar. Hij acht wel het moment gekomen om met minister van Mobiliteit François Bellot “een gedachtewisseling” op te starten over zijn vertrek. De voormalige NMBS-Holding en de NMBS zijn immers succesvol samengesmolten, zegt hij, en de besprekingen met de staat over een nieuwe beheersovereenkomst en het investeringsplan bevinden zich in een vergevorderd stadium.

“Op dit ogenblik is geen enkele vertrekdatum vastgelegd. Het is in samenspraak met de regering dat deze zal worden bepaald”, aldus Cornu in een persbericht. “Ik hoop dat de belangrijke beslissingen in het kader van de grote akkoorden met de federale staat voor mijn vertrek genomen worden. Ik zal dus mijn opvolger een duidelijk kader achterlaten om de leiding van NMBS in handen te nemen.”

Minister Bello zegt de beslissing van Cornu te respecteren. “Hij heeft me bevestigd dat hij zijn taak zal voortzetten tot het meest geschikte moment in functie van de belangen van de onderneming”, klinkt het daar.

bron: Belga