ACV hekelt vrijstelling van belastingen voor diensten via Uber en Airbnb

ACV hekelt vrijstelling van belastingen voor diensten via Uber en Airbnb

De federale regering heeft tijdens de begrotingscontrole beslist dat de vergoedingen die men krijgt voor diensten die worden aangeboden via online bedrijven zoals Uber of Airbnb, tot een bepaald jaarlijks plafond worden vrijgesteld van gewone personenbelasting. En inmiddels is er ook sprake van een volledige vrijstelling van de sociale bijdragen, meldt de christelijke vakbond ACV vanmiddag in een persbericht. ACV meent dat “zo de loper wordt uitgerold voor nieuwe lagekostenmaatschappijen die onze lonen, onze sociale zekerheid, onze arbeidsbescherming en onze financiering van de collectieve diensten zullen ondermijnen.”

“Deze witwasoperatie zal leiden tot het verlies van duizenden jobs door oneerlijke concurrentie die hierdoor ontstaat”, zegt Jan Sannen van ACV Transcom. “Concurrenten die nauwelijks belasting en al helemaal geen socialezekerheidsbijdragen betalen zullen de reguliere sector nekken. Dit is niets anders dan bewuste organisatie van oneerlijke concurrentie en sociale dumping in het kwadraat door de regering”.

“Dit is een zoveelste aanslag op reguliere tewerkstelling”, meent zijn collega voor de voedingsindustrie, Frans Dirix. “We zitten al met de flexi-jobs in de horeca die als voorbeeld moeten dienen voor andere sectoren. En nu gaat de regering nog een stap verder.

ACV-voorzitter Marc Leemans vreest dat naast dumping in de bouw en de transportsector nu ook andere sectoren aan bod zullen komen. “Je kunt voorspellen waar dit naartoe gaat”, aldus de ACV-voorzitter. “Je ontwikkelt een app, stalt die in het buitenland en plakt er het etiket deeleconomie op. In één vingerknip gelden fiscale en sociale regels, verplichtingen en vergunningen niet meer.”

bron: Belga