Iedereen krijgt een jodiumpil tegen mogelijke kernramp

This photo taken on January 12, 2016 shows the cooling towers of Belgium's Doel nuclear plant belching thick white steam. They are part of a groundswell of concern in the Netherlands, Germany and Luxembourg over the safety of Belgium's seven ageing reactors at Doel and at Tihange, further to the south and east. / AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND

Elke Belg moet jodiumpillen ter beschikking hebben, zodat bij een kernramp de gezondheidsschade beperkt blijft. Ten laatste tegen 2017 wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een verdeelsysteem op poten zetten.

Een van de gevaren bij een kernramp is het vrijkomen van radioactief jodium. De overheid stelt vandaag jodiumpillen ter beschikking via apotheken in de omgeving van de kernreactoren of nucleaire installaties, binnen een straal van 20 kilometer. Maar er is al langer kritiek dat dit niet volstaat. De Hoge Gezondheidsraad vraagt om de perimeter uit te breiden tot 100 kilometer, wat in casu het hele land betekent. De Block volgt nu dit advies, zo schrijven kranten van De Persgroep.

Ten laatste tegen volgend jaar wil ze een verdeelsysteem op poten zetten. Daarna komt er een voorlichtingscampagne. Hoe de distributie precies georganiseerd zal worden, is nog onduidelijk. In principe kunnen de pillen op twee manieren verdeeld worden. Ofwel huis aan huis, ofwel door voorraden te bezorgen aan apotheken. In nood moet iedereen dan daar naartoe om zijn pillen op te halen.