“Vlaamse regering neemt strijd tegen radicalisering niet ernstig”

Vlaamse regering neemt strijd tegen radicalisering niet ernstig

De Vlaamse regering talmt met het uitrollen van de strijd tegen radicalisering. Dat zegt oppositiepartij sp.a. Bijna een jaar geleden raakten meerderheid en oppositie in het Vlaams Parlement het eens over 55 acties die nodig zijn in die strijd. Maar daarvan zijn er amper dertien omgezet in daden. De sp.a vraagt coördinerend minister Liesbeth Homans (N-VA) om een tand bij te steken. “Het gebeurt niet zo vaak dat er een brede consensus is over nodige acties. Maar dat was over de strijd tegen de radicalisering wel het geval”, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke.

“Maar van de 55 concrete actiepunten zijn er amper dertien omgezet in daden. Vijfentwintig acties zijn in uitvoering, zonder dat daar op het terrein iets van te merken valt. Bij 17 acties is er nog geen begin van uitvoering”, zegt Vandenbroucke. “De enige mogelijke conclusie is dat de Vlaamse regering de strijd tegen radicalisme niet ernstig neemt”.

Teruggekeerde Syriësstrijders worden nog altijd niet consequent opgevolgd, zegt sp.a-parlementslid Yasmine Kherbache. Over deradicaliseringsprojecten in de gevangenissen zijn er nog geen duidelijke afspraken tussen de federale en Vlaamse overheid. Justitiehuizen volgen Syriëgangers die onder voorwaarden vrij zijn, nauwelijks op.

Sp.a wijst vooral naar minister Homans, die coördinerend minister is. “Maar zij steekt de handen in de lucht en verwijst naar de vakministers”, zegt Vandenbroucke.

bron: Belga