Rudy De Leeuw geeft links een tegenstem met “Ongelijkspel”

Rudy De Leeuw geeft links een tegenstem met "Ongelijkspel"

“Ongelijkspel”. Met dat boek zet Rudy De Leeuw zijn visie op de samenleving uiteen. Het boek is geen biografie van de man die al tien jaar de socialistische vakbond ABVV leidt, maar heeft wel de bedoeling een “linkse” tegenstem te bieden in het rechtse politieke landschap van vandaag. De publicatie komt niet toevallig kort voor 1 mei, Dag van de Arbeid. De titel, zelf gekozen door De Leeuw, wijst volgens hem op het belang van gelijke kansen, gelijke behandeling. “Ik hecht daar veel belang aan en heb daar ook zelf veel aan te danken. Maar vandaag de dag wordt dit meer en meer problematisch. Mensen zien hun inkomen niet vooruitgaan door de indexsprong, terwijl het kapitaal door financiële speculatie wel kan groeien. Dit voedt de ongelijkheid”.

Met de ondertitel van het boek, “verontwaardiging als bouwsteen voor vooruitgang”, legt de ABVV-voorzitter een alternatieve visie voor het rechtse beleid op tafel. Daarbij komen niet alleen klassieke thema’s aan bod, zoals de syndicaal overleg of het belang van de sociale zekerheid, maar ook bijvoorbeeld het klimaat en duurzame ontwikkeling. “Op een dode planeet zijn er immers geen jobs”, aldus de Leeuw. Ook het fundamentele recht op veiligheid, naar aanleiding van de aanslagen in Brussel, wordt aangekaart.

“De Leeuw laat niemand koud. Soms wordt hij gehaat om zijn tegendraadsheid, soms ook bewonderd om zijn consequent opkomen voor de man in de straat”, verwoordt uitgever Borgerhoff & Lamberigts het. “In het boek grijpt hij terug naar de roots van zijn overtuiging, licht hij zijn pragmatisch idealisme toe, verwoordt hij de grote bezorgdheid om de sociale toekomst van het land en verdedigt hij de rol van de vakbond, in een periode dat die zwaar onder vuur ligt. Hij doet dat met passie, maar ook genuanceerd”.

‘Ongelijkspel’ telt 224 pagina’s en kost 22,95 euro. De opbrengst van het boek wordt geschonken aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

bron: Belga