Rudy De Leeuw: “eind mei komen er acties”

Rudy De Leeuw: "eind mei komen er acties"

Eind mei komen er acties. Dat verklaarde de voorzitter van de socialistische vakbond Rudy De Leeuw vanmiddag in de marge van de voorstelling van zijn boek. Vorige week raakte al bekend dat er volgende maand een gemeenschappelijke manifestatie komt van alle vakbonden, vandaag was er sprake van “een actieprogramma”. Hoe dat eruit ziet, is niet duidelijk. Tegen dinsdag zou er meer duidelijkheid moeten komen. Gisteren bliezen de bonden het overleg in de Groep van Tien af over de flexibiliseringsplannen van de regering, met onder meer de annualisering van de arbeidstijd. “Dit was enkel schijnoverleg”, herhaalde De Leeuw de kritiek van het ACV. “Ook in 1923 wilde men de werkdag van acht uur afschaffen. Wat deze regering doet, is het toenmalige voorstel-Moyersoen weer op tafel leggen.” De Leeuw heeft het met name moeilijk met het gebrek aan controle en wederwoord van de werknemer. “De mensen staan hoe langer hoe meer in dienst van de economie, net zoals in ‘Modern Times’ van Charlie Chaplin.”

Het is niet duidelijk hoe het sociaal overleg nu verder moet, minister van Werk Kris Peeters zou de vakbonden bij hem hebben uitgenodigd. Maar de ABVV-voorzitter waarschuwt dat de bonden niet onder de lat door willen gaan.

Met acties wil men de druk opvoeren. De Leeuw verdedigde woensdag alvast het stakingswapen als drukkingsmiddel. “Ik voel mij geruggesteund door mijn achterban en door studies (professor Marc Swyngedouw en Randstad, nvdr) waaruit blijkt dat een ruime meerderheid het stakingsrecht blijft verdedigen.”

De ABVV-voorzitter gaf toe dat het gevoelig ligt om te staken bij openbare diensten zoals het spoor. “Men moet vooral goed uitleggen waarom men staakt. Maar ook hier blijft staken een recht. Deze maatschappij is niet alleen opgebouwd door overleg, maar ook door syndicaal verzet”.

De manifestatie zal wellicht na de sociale verkiezingen, in de laatste week van mei plaatsvinden. De komende dagen stemmen de bonden af met hun achterban. Ten laatste volgende dinsdag zou duidelijk moeten zijn hoe de acties er zullen uitzien. Dan zouden de drie vakbonden opnieuw samen zitten, zo valt te horen in vakbondskringen.

bron: Belga