Onderzoek: vooral ouderen, mannen en laaggeschoolden spreken dialect

Het gebruik van dialect in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen is afhankelijk van het geslacht, het opleidingsniveau en de leeftijd. Dat blijkt uit een sociolinguïstisch dialectonderzoek van Matthias Lefebvre van het expertisecentrum Onderwijsinnovatie aan hogeschool Vives. Het onderzoek is opgezet om het dialectgebruik in bepaalde regio’s in West- en Oost-Vlaanderen in kaart te brengen, omdat de kennis van het dialect snel achteruitgaat. Voor dit onderzoek gingen verschillende scholen op pad met een gestandardiseerde enquête. Er waren in totaal circa 2.640 respondenten.

Het onderzoek bevestigde in grote mate eerdere hypotheses. Het actief gebruik van dialect is het grootst bij ouderen. Zij slagen er niet in om over te schakelen naar standaardtaal, omdat ze die niet voldoende beheerst. Er is ook een verschil tussen vrouwen en mannen. Mannen gebruiken meer dialect, vaak omdat het stoer overkomt. Vrouwen willen hun kinderen alle kansen geven op de arbeidsmarkt en vrezen dat dialect spreken niet bevorderlijk is voor de schoolresultaten of de professionele carrière van hun kinderen.

Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Hoe hoger de opleiding, hoe sterker het dialectverlies. Uit het onderzoek blijkt wel dat het West-Vlaams beter zijn authentieke karakter wist te behouden. Wie dialect spreekt, hecht daar waarde aan.

bron: Belga