“Morrelen aan 38 urenweek? Over onze dead body !”

Met een opzwepende speech heeft Chris Reniers, voorzitster van de socialistische overheidsvakbond ACOD, zo’n duizend militanten van de vakbond in zaal Het Depot in Leuven opgeroepen om het verzet te blijven organiseren tegen “deze rechtse regering en haar sociale afbraakpolitiek”. De militanten en achterban krijgen alvast de kans om dat te doen op een grote massabetoging in gemeenschappelijk vakbondsfront einde mei, zo zei Reniers. De vakbondsvrouw waarschuwde de federale regering vooral om niet te morrelen aan de 38 urenweek. “Want we laten ons niet afpakken waar onze ouders en grootouders zo hard voor gevochten hebben”, aldus Reniers. Voor haar had ook algemeen secretaris Guido Rasschaert van het ACOD al hard uitgehaald naar de federale en Vlaamse regeringen die “een ongezien agressieve en ideologische aanval hebben ingezet op de openbare diensten, terwijl ze cadeaus geven aan de privésector.”

De rode draad in de speeches was dat de overheid blijkbaar maar één boodschap heeft voor de werkende bevolking. “Jullie gaan harder en langer werken voor minder pensioen en jullie gaan meer betalen voor energie, onderwijs en vervoer.” Rasschaert stelde vast dat de beloofde “jobs, jobs, jobs” uitbleven, terwijl blijkbaar de rode loper wordt uitgerold voor meer “miljardairs als Steve Jobs.” “Want”, aldus de socialistische vakbond, “de rechtse regeringen treden blijkbaar minder hard op tegen het gespeculeer en de hebzucht van de banken en de fraude die de veelverdieners en gefortuneerden plegen via Panama- en andere kanalen.”

De militantenconcentratie in Leuven was tegelijk een opwarming voor de sociale verkiezingen die eraan komen, want via video’s die in de zaal vertoond werden, kwamen vakbondsafgevaardgden van de verschillende regio’s en sectoren uitleggen waarom het goed is om bij die verkiezingen op het ABVV en het ACOD te stemmen. Ook in de zaal zelf werd gedurende een half uur het woord gegeven aan militanten van op de werkvloer die boodschappen brachten van hoe het er bij hen aan toe ging, en wat ze van plan zijn te doen aan verzet. De militantenbijeenkomst werd afgesloten met een door de afgevaardigden enthousiast meegezongen “Internationale”.

bron: Belga