Groen wil burgerpanels mee laten beslissen over het beleid

Groen wil burgerpanels mee laten beslissen over het beleid

De partij Groen wil dat burgers vaker betrokken kunnen worden bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. Wouter Van Besien pleit voor de invoering van panels waarin uitgelote burgers samen met politici voorstellen kunnen uitwerken. Hij heeft daarover een voorstel klaar dat hij in het Vlaams Parlement indient. Van Besien wil dat burgers eigen voorstellen en bekommernissen hoop op de politieke agenda kunnen plaatsen. Enkele maanden terug diende hij al een voorstel in om volksraadplegingen in heel Vlaanderen mogelijk te maken. Nu wil hij ook “deliberatieve democratie” een plaats geven in Vlaanderen.
“Volksraadplegingen zijn interessant om de mening van de burger voor of tegen een concreet politiek heet hangijzer te kennen, zoals over het Oosterweeltracé in Antwerpen. Maar tegelijkertijd werkt zo’n volksraadpleging wel als een hakbijl. Burgerfora buigen zich over complexere vraagstukken die niet zomaar met een ja of een neen te beantwoorden zijn”, zegt Van Besien.
“Uplace bijvoorbeeld, blijft de bevolking verdelen. Door een deliberatief proces op te starten over hoe die gronden het beste kunnen worden ingezet zodat de omgeving en de economie er positief door gestimuleerd worden, zouden er misschien veel betere oplossingen naar boven komen. Ook over Vlaamse belastingen zou een burgerpanel zich kunnen buigen. Wat zijn eerlijke belastingen? Hoe kan ecofiscaliteit eruit zien?”.
Volgens het voorstel van Van Besien zou een proces van deliberatieve democratie zowel door de Vlaamse regering, het Vlaams Parlement of burgers zelf in gang kunnen worden gezet. Burgers zouden minstens 80.000 handtekeningen moeten verzamelen uit vier van de vijf kieskringen, met in minstens drie kieskringen 10.000 handtekeningen. Lukt dat, wordt er een gemengd panel samengesteld met 75 uitgelote burgers (ouder dan 16) en 25 leden van het Vlaams Parlement.
Het werk van dat panel moet uitmonden in een voorstellennota, die overgemaakt wordt aan het Vlaams Parlement. Dat moet dan binnen de zes maanden een gemotiveerde reactie opstellen.

bron: Belga