Staking federale ambtenaren “zeer goed opgevolgd”

Staking federale ambtenaren "zeer goed opgevolgd"

De 24 urenstaking bij het federale overheidspersoneel wordt vandaag rond 10.00 uur zeer goed opgevolgd. Dat zegt Gino Hoppe van ACOD. “Het grote succes van de staking verbaast mij niet, want het ongenoegen en de malaise zitten diep, maar het overtreft toch mijn verwachtingen”, aldus Hoppe. Volgens de vakbondsman is er in de gevangenissen sprake van een opvolging van “ruim boven de 90 procent, zo is er in Dendermonde bijvoorbeeld amper iemand komen opdagen voor de vroege ploeg”. Ook in de gesloten centra wordt de actie goed opgevolgd, en bij Financiën zijn er evenmin zeer weinig werkwilligen. Het ACOD verwacht niet dat die situatie in de loop van de dag nog zal veranderen: “De ervaring leert ons dat indien er ’s morgens geen werkwilligen zijn, er ’s namiddags nog minder zijn.”

Als gevolg van de acties zal “de dienstverlening naar de burger toe zeer stroef verlopen”, waarschuwt Gino Hoppe. “Het is niet de bedoeling om de burger te treffen, maar we willen wel een zeer sterk signaal geven. We aanvaarden het niet dat we constant in een slecht daglicht worden geplaatst”, luidt het.

De ambtenaren staken tegen de maatregelen die door de regering zijn beslist in het kader van de federale begroting. De socialistische overheidsvakbond verwerpt onder meer de plannen om het personeelsbestand verder in te krimpen. Daarnaast klaagt de bond ook de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden aan. De stakingsoproep is een initiatief van de socialistische overheidsvakbond en geldt voor de federale overheidsdiensten Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Mobiliteit en Vervoer, Economische Zaken, Fedasil, het Rekenhof en de parastatalen. Ze omvat ook de gevangenissen en de asielcentra. ACV neemt niet deel aan de staking.

bron: Belga