Nieuwe beheersovereenkomst mikt op 215 banen minder bij VRT tegen 2020

Nieuwe beheersovereenkomst mikt op 215 banen minder bij VRT tegen 2020

Er zullen de komende vijf jaar 170 tot 215 banen verdwijnen bij de openbare omroep VRT. Dat staat in de nieuwe beheersovereenkomst (2016-2020) waarmee de raad van bestuur maandagavond akkoord ging. “Zeventig à tachtig procent van de banenvermindering zou kunnen gebeuren door natuurlijke uitstroom”, luidt een mededeling van de VRT. De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie denkt al geruime tijd na over hoe ze de besparingsplannen van de Vlaamse regering (30 miljoen euro minder dotatie tegen 2020) zal aanwenden. De intentie van de raad van bestuur was van bij het begin om van de besparingsnoodzaak een deugd te maken en de openbare omroep om te vormen tot een “meer moderne en wendbare mediaorganisatie”.

Maandagavond zette de raad van bestuur van de VRT het licht op groen voor de directie om over deze nieuwe beheersovereenkomst gesprekken op te starten met de vakbonden. Het nieuwe plan voorziet in een vermindering van het personeelscontingent de komende vijf jaar met 170 tot 215 banen. “Zeventig tot tachtig procent van de banenvermindering zou kunnen gebeuren door natuurlijke uitstroom.”

Daarnaast wil de openbare omroep meer besparen door de IT-diensten uit te besteden om zich “meer dan vroeger te concentreren op zijn kerntaken”, zullen externe productiehuizen meer programma’s aanleveren, moeten de cultuurredacties geïntegreerder gaan samenwerken, en zal de openbare omroep het met 10 procent minder management- en ondersteunende functies moeten stellen. De VRT zal verder met de vakbonden zoeken naar andere loonkostverminderende maatregelen, klinkt het.
Tezelfdertijd zal de VRT nog meer inzetten op het digitale platform. Daarom kondigt het Transformatieplan de komende vijf jaar 50 nieuwe aanwervingen aan, “ter ondersteuning van de digitale omslag van de openbare omroep”.

bron: Belga