Minister Fremault werkt met gsm-operatoren aan protocol voor crisissituaties

Minister Fremault werkt met gsm-operatoren aan protocol voor crisissituaties

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault werkt met de gsm-operatoren aan een protocol met voorwaarden waaronder de operatoren boven de stralingsnormen kunnen gaan. Dat stelt haar woordvoerder in een reactie op het voorstel van ordonnantie van Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene om de stralingsnorm bij noodsituaties te verhogen tot de Vlaamse norm, die driemaal hoger ligt dan de Brusselse. Dat zou moeten vermijden dat het gsm-verkeer uitvalt wegens overbelasting, zoals dat tijdens de aanslagen van 22 maart gebeurde.
Bij Fremault wijst men erop dat er momenteel reeds een evaluatie loopt met de gsm-operatoren over wat er al dan niet gewerkt heeft tijdens de aanslagen. Op 11 april had de minister overigens een ontmoeting met de operatoren. De woordvoerder merkt voorts nog op dat er niet enkel in het Brussels gewest, maar ook in Vlaanderen, problemen geweest zijn met het gsm-netwerk op 22 maart.

Minister Fremault wil met de gsm-operatoren een protocol uitwerken voor crisissituaties. Daarin moet onder meer vastgelegd worden wat een crisissituatie is en hoever de normen kunnen overschreden worden om ervoor te zorgen dat het gsm-netwerk niet overbelast geraakt.
Pas als dat protocol niet zou volstaan, kan er gedacht worden aan een aanpassing van de ordonnantie die de stralingsnormen vastlegt.

bron: Belga