Febiac: “Geen sjoemelsoftware bij andere autoconstructeurs gevonden”

Febiac: "Geen sjoemelsoftware bij andere autoconstructeurs gevonden"

Recente en onafhankelijke onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland bevestigen dat geen andere autoconstructeurs dan het bekende fraudegeval gebruik maken van sjoemelsoftware om de geldende emissienormen te halen. Binnen de opgelegde testopstelling en -omgeving halen de geteste voertuigen de wettelijk bepaalde emissiedoelstellingen. Dat zegt Febiac, de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie, in een persbericht. Het Duitse onderzoek van het Kraftfahrt-Bundesamt heeft meer dan 50 verschillende voertuigen van diverse merken en met verscheidene dieselmotorisaties onderzocht. “Daarbij werden de emissies gemeten zowel volgens de officiële test op de rollenbank in het laboratorium als op de weg aan de hand van mobiele meetapparatuur. Bij de verplichte en wettelijk geldende test in het labo blijken de voertuigen conform: ze blijven onder de toegelaten limieten”, aldus Febiac. “Deze onafhankelijke onderzoeken zouden een einde moeten stellen aan de algehele inverdenkingstelling van de automobielbranche zoals die vandaag weerklinkt”, meent Febiac.

Bij de tests is wel opnieuw duidelijk geworden dat de emissiewaarden op de weg verschillend zijn van die in het labo. Dit verschil wordt volgens de federatie in hoofdzaak bepaald door de individuele rijstijl, de weers- en verkeersomstandigheden en de topografie. Een verdere verklaring van de afwijkingen tussen labotest en rijtest, zijn de zogenaamde ‘temperatuurvensters’ die “in bepaalde omstandigheden noodzakelijk én toegelaten zijn ter bescherming van de motor.”

“De chemische processen (katalyse) die bij moderne dieselmotoren instaan voor de omzetting van schadelijke in onschadelijke stoffen, gebeuren bij zeer hoge temperaturen. Deze processen moeten af en toe getemperd of zelfs tijdelijk uitgeschakeld worden om te vermijden dat de motortemperatuur té hoog oploopt waardoor de motor gevaarlijke schade zou kunnen lijden. Ook bij koudstart, wanneer de bedrijfstemperatuur nog niet bereikt is, kunnen deze worden uitgeschakeld om sneller de optimale bedrijfstemperatuur – en dus uitlaatgaszuivering- te bereiken”, aldus Febiac.

Febiac had maandag een eerste overleg met minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Febiac verleent zijn medewerking en zal informatie inwinnen over de vrijwillige terugroepacties die de automerken hebben aangekondigd, en de gevolgen voor de Belgische markt.
“Voor alle duidelijkheid: vandaag zijn er geen emissienormen of grenswaarden vastgesteld voor de tests op de weg. Integendeel, de autoconstructeurs zijn wettelijk verplicht om de meetresultaten van de labotests te communiceren. Die verplichting wordt nageleefd”, aldus Febiac.

bron: Belga