Doel 2020 voert actie op gemeenteraad in Beveren

Een vijftiental actievoerders van Doel 2020 en De Derde Generatie protesteerde dinsdagavond op de gemeenteraad van Beveren. Tijdens het vragenuurtje kwam de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor het kerkorgel van Doel aan bod, het raamcontract voor de sloop van 250 woningen uit Doel werd ook op de raadszitting bediscussieerd. De actievoerders hadden pamfletten en affiches bij, waarop het kerkorgel afgebeeld stond met als tekst “geen uitverkoop van erfgoed”. Op andere foto’s stond “woonrecht is geen afbraak”.
Wat de het raamcontract voor de sloop van 250 woningen betreft, kwamen verschillende raadsleden van de oppositie tussen. Onder meer het onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens riep de gemeente Beveren op om op te komen voor de bewoning in Doel.
“Zolang er juridisch onduidelijkheid blijft bestaan over de GRUP-plannen is er geen enkele reden om door te gaan met de ontmanteling en vernietiging van het dorp Doel en zijn omgeving”, zegt Doel 2020. “In die juridische context is de enige juiste houding ten aanzien van bewoning, de monumenten en het bouwkundig erfgoed in Doel die van de omzichtigheid. Niet die van de ontmanteling en de botte afbraak.”
De actiegroep liet tijdens de zitting enkele keren van zich horen, maar niemand werd uit de raadszaal gezet.

bron: Belga