Belastingbrief wordt nog complexer met meer dan 800 codes

20080524 - ANTWERP, BELGIUM: Illustration picture shows a woman filling out her tax declaration, Saturday 24 May 2008. BELGA PHOTO DIRK WAEM

De belastingaangifte voor de Belg wordt er nog maar eens gecompliceerder op. De brief voor het inkomstenjaar 2015 telt nu al 810 codes. Dat zijn er 38 meer dan vorig jaar, zo bleek bij de voorstelling door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hoewel ruim 82% van de Belgen maximaal 20 codes invult, zijn er voor de jongste belastingaangifte meer dan 800 codes. De ‘brief’ telt er in totaal 43 nieuwe en 5 die verdwenen zijn omdat ook de maatregelen afgelopen zijn. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erkent dat de complexiteit van de belastingaangifte daarmee toeneemt, “maar we zijn nu eenmaal een complex land”, klinkt het.

Toch is het feit dat er weer meer codes zijn bijgekomen volgens Van Overtveldt goed nieuws voor de burger én voor de economie, want ze houden verband met regeringsmaatregelen om de concurrentiekracht en werkgelegenheid te verbeteren. “De eerste taxshift zit vervat in het aanslagbiljet, de tweede vanaf volgend jaar”, aldus de minister. Concreet houden de nieuwe codes verband met onder meer de woonfiscaliteit die nu bij de gewesten zit, of met belastingverminderingen op leningen of investeringen in kleine bedrijven.

Van Overtveldt benadrukt ook dat de leesbaarheid en toegankelijkheid van de aangifte verbeterd zijn. Hij verwijst daarvoor naar de nieuwe, vereenvoudigde lay-out in kleur. Andere nieuwigheid voor de elektronische aangifte, via tax-on-web, is dat burger ook kan inloggen met zijn digipass of via een mobiele app.

De fiscus zal dit jaar nog 2,8 miljoen papieren aangiftes versturen, 100.000 minder dan vorig jaar. Daarnaast worden ook nog eens 2.193.666 vooraf ingevulde aangiftes, 70.000 meer dan vorig jaar, verstuurd naar gepensioneerden of uitkeringstrekkers. Vorig aangiftejaar kozen 3,57 miljoen mensen voor een elektronische aangifte en 1,07 miljoen voor een papieren aangifte, naast de meer dan 2 miljoen vooraf ingevulde belastingbrieven.

De overheid biedt opnieuw hulp aan bij het invullen van de belastingaangifte. De burger kan hiervoor terecht in de kantoren van Financiën tussen 2 mei en 30 juni, maar minister Van Overtveldt waarschuwt dat het vanaf juni druk kan zijn in de kantoren, met lange wachtrijen tot gevolg. Ook op financiën.be kan men terecht voor informatie, en Tax-on-web biedt vanaf volgende maand simulaties en training.

87.625 boetes voor ‘vergeten’ boetes

De fiscus heeft vorig jaar 87.625 boetes uitgedeeld voor het te laat indienen van de belastingaangifte, zo bleek bij de voorstelling van de aangifte voor 2016. Dat komt neer op zowat 3% van alle belastingplichtigen volgens De Standaard.

De boetes die vorig jaar werden opgelegd, hebben betrekking op de aangifte die in de zomer van 2014 binnen moest zijn, over de inkomsten van 2013. Voor zij die ondanks een herinneringsbrief geen aangifte indienen dreigt er een administratieve boete van 50 euro. Die kan oplopen tot 1.250 euro. Daarnaast wordt ook het belastingtarief verhoogd, van 10 tot 200%.

De verstuurde papieren aangiftes moeten uiterlijk op 30 juni ingediend worden. Wie kiest voor de elektronische aangifte, heeft tijd tot 13 juli. De aangiftes ingediend door een mandataris moeten ten laatste op 27 oktober binnen zijn.